CoronaprotocolDe regels rondom het coronavirus zijn langzaam aan versoepeld. Dat betekent dat we weer met elkaar kunnen lopen. Het weer gaan lopen, brengt een risico van verspreiding van het COVID-19 virus met zich mee voor jullie, andere wandelaars en de trainers. Ik reken op jullie inzet en discipline om de regels zoals opgesteld na te leven.

Er zijn wel een aantal regels waar we ons met z'n allen aan moeten houden:

Ik hoop iedereen weer snel te zien, maar mocht je besluiten dat je nog even niet wilt komen, dan snap ik dat heel goed. Het is aan een ieder zelf om de afweging te maken of hij/zij het verantwoord vindt om te komen lopen.
Hebben jullie nog vragen, bel, mail of app mij dan gerust.


Iedereen die aan de training/wandeling deelneemt is op de hoogte van de gemaakte afspraken. En als je je aanmeldt voor de training/wandeling geef je aan deze regels in acht te nemen en te respecteren