Doorloopgroepen voor gevorderdenNadat U een beginnercursus heeft gevolgd wilt U natuurlijk blijven lopen. Dat kan in een van de 6 gezellige doorloopgroepen.
Tijdens de lessen is er aandacht voor verbetering van de conditie, maar ook kracht, snelheid en lenigheid komen aan bod. En natuurlijk wordt ook de bijscholing van de Nordic Walkingtechniek niet vergeten. Minimaal 1x per maand wordt er een techniekonderdeel extra belicht.

Heeft U ergens anders een beginnerscursus gevolgd, dan is dat geen probleem. Kom eens een keer gratis meelopen.
Ik werk voor alle groepen met een 10 lessenkaart.

Maandagavond.

Tijd: 19.00 - 20.00 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld tempo.
Deze groep heeft in de winterperiode een andere startlocatie dan in de zomerperiode.
Startlocatie zomerperiode vanaf eind maart 2019: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn aan het eind van de Bakenbergseweg.
Startlocatie winterperiode vanaf half oktober 2018 tot eind maart 2019: Parkeerplaats achter snackbar Kiosk De Saks aan de Weg achter het Bos in Arnhem-Noord.

Donderdagochtend.

Tijd: 9.45 - 10.45 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld en wat vlotter tempo.
Startlocatie: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn, aan het eind van de Bakenbergseweg.

Donderdagmiddag - Reumagroep.

Tijd: 13.30 - 14.30 uur.
Startlocatie: maandelijks een andere locatie.
Meer informatie over deze groep vindt U op de pagina over Reuma, klik hier.

Vrijdagochtend.

Tijd: 10.00 - 11.00 uur.
Nivo: Recreatief in rustig en gemiddeld tempo.
Starttijd van de groep is zodanig gekozen dat deelnemers die met het Openbaar Vervoer komen, ook mee kunnen doen.
Startlocatie: op de parkeerplaats van de Oranjerie van Warnsborn.

Zaterdagochtend.

Tijd: 10.45 - 11.45 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld tempo.
Startlocatie: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn, aan het eind van de Bakenbergseweg te Arnhem.

Zaterdagochtend/Vergevorderden.

Helaas is deze groep momenteel vol. U kunt voorlopig wel in een andere groep terecht.
Tijd: 9.30-10.30 uur.
Nivo: Sportief in vlot tempo.
U kunt alleen deelnemen aan deze groep indien U al wat langere tijd loopt.
Startlocatie: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn, aan het eind van de Bakenbergseweg te Arnhem.

Aansprakelijkheid: Uw instructeur Nordic Walking, Erica Mesman stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en kleding van de deelnemers van de groeps- en privelessen. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade in welke vorm dan ook door een ongeval ontstaan tijdens de wandelactiviteiten van Calluna Nordic Walking.